Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 stycznia 2019
Kto może być powołany do służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej?Do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej mogą być powołani (wyznaczeni) niżej wymienieni kandydaci:
- żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- żołnierze rezerwy posiadający przeszkolenie wojskowe (np. w ramach służby przygotowawczej lub przeszkolenia kadr rezerwy),
- osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
SZCZEGÓŁY: https://kgzw.wp.mil.pl/…/pa…/zonierze-zawodowi-2018-03-22-d/

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl