Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania Psychologiczne dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wykonuje:

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu

Pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Odwołanie od orzeczenia:
Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu (60-780 Poznań, ul. Szylinga 2) za pośrednictwem Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl