Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DO POBRANIA
WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ
ZGODA DOWÓDCY NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
OŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH NA PRZEJAZDY I NOCLEGI ZWIĄZANYCH Z PRZEKWALIFIKIOWANIEM ZADOWODWYM
OŚWIADCZENIE ZOŁNIERZA O PLANOWANYM ZAMIARZE ZWOLNIENIA
ZAŚWIADCZENIE PRAKTYKODAWCY
ZGODA DOWÓDCY NA PRAKTYKE ZAWODOWĄ
WNIOSEK DO DYREKTORA O SKIEROWANIE NA PRAKTYKE ZAWODOWĄ
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ
OŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O POMOC REKONWERSYJNĄ
OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl