Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DZIENNE STAWKI

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia  2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz.U. 2017 r., poz. 171).

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia
zasadniczego żołnierza zawodowego

Dzienna stawka uposażenia
za ćwiczenia wojskowe

Podpułkownik

5,9

188,80

Major

5,1

163,20

Kapitan 4,5 144,00

Podporucznik

4,2

134,40

Chorąży

3,7

118,40

Sierżant

3,45

110,40

Kapral

3,25

104,00

Starszy szeregowy

2,95

94,40

Szeregowy

2,85

91,20

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl