Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
EGZAMIN Z W-F

NORMY SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:

1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ

 965

 

 

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY W KRAKOWIE

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów NSR (mężczyźni)

 

963

 

 

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów NSR (kobiety)

 

1029

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl