Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

"Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej."


Rodzaje zawodowej służby wojskowej:

 • służba stała – na czas nieokreślony – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych
 • służba kontraktowa – na czas określony w kontrakcie - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych. Powołanie może nastąpić jednorazowo na okres 2-6 lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat.


Do zawodowej służby wojskowej powołuje się:

 • żołnierzy służby kontraktowej
 • żołnierzy służby kandydackiej
 • żołnierzy rezerwy.


Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinii,
 • wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej niebudząca wątpliwości,
 • odpowiednie kwalifikacje
 • odbycie czynnej służby wojskowej
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • wykształcenie:

    - korpus oficerów zawodowych – tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
    - korpus podoficerów zawodowych – wykształcenie średnie lub średnie branżowe
    - korpus szeregowych zawodowych – wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl