Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OBOWIĄZKOWE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych z dnia 20 lutego 2013 r.

Bezpieczeństwo Państwa jest sprawą wszystkich obywateli - bo tylko w bezpiecznym i stabilnym państwie może swobodnie rozwijać się gospodarka, nauka, kultura. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. pozycja 299 mówi o wprowadzeniu obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych.
Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy jest uwarunkowane potrzebami Sił Zbrojnych RP, które są związane z uzupełnieniem mobilizacyjnym jednostek wojskowych. Ćwiczenia wojskowe pozwalają na zapoznanie żołnierzy rezerwy m.in. z nowoczesnym sprzętem oraz uzbrojeniem wojskowym, które jest systematycznie wdrażane w wojsku polskim w ramach modernizacji armii.
Wszelkie uprawnienia oraz powinności jakie posiadają pracodawcy w przypadku powołania żołnierza rezerwy do udziału w realizacji zadań związanych z obronnością są sprecyzowane w Ustawie o powszechnym obowiązku RP z dnia 21.11.1967 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 461 z późn. zm.)

451
357

Więcej informacji oraz odpowiedzi na wszelkie nurtujące Państwa pytania można uzyskać w:
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu,
pl. św. Józefa 5
nr tel.(62) 7671041

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl