Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKLAMOWANIE

PODSTAWY PRAWNE:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ( Dz. U. nr 210 poz. 2136).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ( Dz. U. nr 106 poz. 883).

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2012 r. poz. 461 ze zm.).

Reklamacje dzielą się na: reklamacje z urzędy i na wniosek. Szczegółowy wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku. (poz. 2136)

Wzory zawiadomień i wniosku w sprawie reklamowania oraz unieważnienia reklamacji - Załączniki nr 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku.

Zawiadomienie i wnioski sporządza się w dwóch egzemplarzach.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl