Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RWKL BYDGOSZCZ

Badania Lekarskie dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wykonuje:

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5
85-915 Bydgoszcz

Odwołanie od orzeczenia:
Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie (00-911 Warszawa ul. Koszykowa 78) za pośrednictwem Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl