Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIA MEDYCZNE

Na potrzeby przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym funkcjonują 2 modele pozyskiwania kandydatów, które obejmują:

  • 6 letnie studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej
  • 3 miesięczne studium oficerskie w AWL we Wrocławiu dla absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:
- posiada obywatelstwo polskie,
- posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa w pkt. 3 – kieruje kandydata na badania),
- niekarana sądownie,
- posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
- spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
- spełnia wymogi określone w uchwałach senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski,
- posiada co najmniej 18 lat.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:
- dotyczący przyjęcia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, będzie przeprowadzany centralnie na szczeblu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
- dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na Wydział Wojskowo-Lekarski, kierunek lekarski, odbywać się będzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Rekrutacja on-line na stronie Uniwersytetu Medycznego odbywa się w trakcie trwania procesu rekrutacji w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 
Termin rejestracji elektronicznej składania wniosków - do 15 maja.

Więcej informacji:
www.awl.edu.pl/studia-medyczne
www.wojlek.umed.lodz.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl