Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WNIOSKI DO KOMENDANTA
Informacja o wyjeździe za granicę
Wzór wniosku w dowolnej sprawie
Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zagubienia książeczki wojskowej
Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej
Zawiadczenie o potwierdzeniu pełnienia służby wojskowej
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl